Från schampoflaska till blomkruka

Med den här illustrationen vill vi beskriva processen för att återvinna dina plastförpackningar. Här kan du enkelt följa de tomma plastförpackningarnas väg från ditt kök till att de blir nya plastprodukter som blomkrukor eller bärkassar.

Från återvinningsstationer och andra insamlingsplatser transporteras dina förpackningar och tidningar till så kallade balningsanläggningar. Där görs en första grovsortering. Varje materialslag pressas samman var för sig i balar med samma material. Från anläggningarna körs balarna till olika återvinnare eftersom varje materialslag återvinns på sitt speciella sätt. Förpackningar av plast transporteras till Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning i Motala.

Väl framme öppnas balarna och materialet går på transportband till en automatisk sortering. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av fläktar som blåser bort den lätta mjukplasten. Därefter sorteras förpackningarna med hjälp av infrarött ljus som används för att identifiera de olika plastmaterialen. Plastförpackningar består av olika plaster (polymerer) och varje plasttyp måste återvinnas var för sig.

Hårda förpackningar från hushåll består huvudsakligen av HD-polyeten och polypropen. Beroende på kvalitet kan förpackningarna bli till återvunna granulat som kan utgöra råvaran till en mängd olika plastprodukter. Av hårda plastförpackningar tillverkas bland annat blomkrukor, delar till fordonsindustrin, byggindustrin, och många andra plastprodukter (murbrukshink, plastmöbler, förvaringslådor). Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till 84 000 blomkrukor.

Mjuka plastförpackningar från hushåll består huvudsakligen av plastsorten LDPE (PE-LD). Mjuka plastförpackningar kan bland annat återvinnas till sopsäckar och bärkassar.

Efter sorteringen mals förpackningarna ned till flingor som tvättas och finsorteras, smälts och blir till granulat, som ersätter jungfrulig plast. Materialet körs sedan till tillverkare som gör nya produkter genom att använda de återvunna granulaten som råvara i tillverkningen istället för nyproducerad plast.

Illustration: Leif Åbjörnsson

Återvinningsprocessen för plast
Har inga servicemeddelanden...