• 2019-02-11
    FTI har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut
    Den 21 januari meddelade Patent- och marknadsdomstolen att Konkurrensverkets beslut står fast. FTI har alltså inte haft rätt att säga upp ett avtal om tillgång till FTI:s insamlingssystem. Efter noga övervägande har FTI beslutat att överklaga beslutet.


  • 2019-02-08
    FTI deltar i forskningsprojekt om engångsförpackningar
    Trenden att konsumera i farten är tyvärr ett beteende som orsakar mycket nedskräpning. FTI medverkar därför i ett forskningsprojekt som leds av RISE som syftar till att identifiera knutar för ökad insamling, återvinning och återbruk av ”on-the-go”-förpackningar.

2017 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,1 kg

förpackningar av GLas

13,2 kG

förpackningar av papper

6,5 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

21,7 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...