• 2020-10-28
    Upphandling av transporter
    Nu är vi igång med vår upphandling om transporter från balningsanläggningar till Fiskeby Board AB.

2019 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...