• 2019-12-10
  Halvvägs genom samrådsprocessen
  Vår mötesintensiva samrådsperiod fortsätter. Vi har i dagsläget träffat 148 kommuner på förberedande samråd och genomfört 60 formella samråd.

 • 2019-12-09
  Problem med tömningar i Stockholmsområdet
  Vi har just nu problem med flera överfulla stationer i Stockholms län. Problemen beror på ett flertal faktorer som samverkar, bland annat stora volymer kopplat till e-handel och störningar i tömningsarbetet.

 • 2019-12-06
  DN Debatt i veckan
  I början av veckan gick Avfall Sverige ut i DN Debatt med en artikel med rubriken ”Pappersbranschen vägrar införa en bättre tidningsinsamling”. Innehållet i artikeln har bemötts från flera håll och Av...

2018 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,8 kg

förpackningar av GLas

13,9 kG

förpackningar av papper

7,5 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

18,7 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...