• 2020-07-16
  Kraftig ökning av förpackningar på landets återvinningsstationer
  Coronapandemin har ändrat svenskarnas rese- och konsumtionsmönster vilket påverkar insamlingen av landets förpackningar. Flödena av förpackningar har aldrig varit så höga den här tiden på året och går att jämföra med julhelgen, vilket är den tid då vi har allra flest förpackningar i omlopp. På grund...

 • 2020-07-16
  Lars Påhlson ny styrelseordförande för FTI
  Lars Påhlson valdes till ny styrelseordförande för FTI vid bolagsstämman den 24 juni. Lars var under lång tid VD för Cloetta Skandinavien och dessförinnan har han arbetat bla på Carlsberg och Nestlé. Gunnar Svensson har efter 3 år som styrelseordförande för FTI avböjt omval och lämnar därmed sitt uppdrag för FTI.

 • 2020-07-07
  Felaktig sortering orsakar bränder
  Att batterier inte hör hemma i vanliga hushållssopor vet de flesta, men att plastprodukter med batterier inte ska lämnas i plaståtervinningen tycks många ha missat.

2019 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...