Enklare, roligare och smartare återvinning

Här hittar du information om sortering, insamling och återvinning av förpackningar och tidningar via våra 5 800 återvinningsstationer och den insamling som finns i din fastighet. Och hur vi kör allt du lämnar till oss till våra återvinningsanläggningar för att bli nytt material i till exempel bilar, byggnader med mera – det kan du lita på. Anpassa webbplatsen.

 • 2017-08-01
  Ökade insatser för att nå återvinningsmålen till 2020
  Förra året återvann svenskarna 42,2 procent av alla plastförpackningar. Med ett nytt ambitiöst samarbetsavtal och kommunikationsinsatser, bland annat en plastguide för att hjälpa företag välja mer återvinningsbara plastförpackningar, siktar vi på FTI tillsammans med Plastkretsen mot att ännu fler plastförpackningar kan användas till nya produkter

  Nytt avtal för återvinning av plastförpackningar
 • 2017-08-01
  Förlikning mellan FTI AB och Swerec i Sverige AB
  På uppdrag av Plastkretsen har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI träffat avtal om förlikning med Swerec. Tvisten gällde hanteringen av plastförpackningar hos Swerec.

  Avtal om förlikning slutet

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2016 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,19 kg

förpackningar av GLas

13,24 kG

förpackningar av papper

6,38 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

23,62 kG

Tidningar