Vi återvinner dina

Förpackningar och

tidningar

Vi ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna - som sprider dem i Sverige. Vår verksamhet finansieras av dessa företag och vi drivs helt utan vinstsyfte. Vårt mål är att erbjuda dig ett tydligt och enkelt återvinningssystem med bästa service och högsta miljönytta, som så lite som möjligt påverkar priset på de varor och tidningar du köper.

 • 2017-05-23
  Återvinningen ökar och återvinningsmålen överträffas
  Vårt uppdrag är att se till att de förpackningar och tidningar som använts i hushåll och verksamheter samlas in för att bli till ny råvara i tillverkning. Målen slås fast av regeringen i förordningar....

  FTI:s återvinning 2016
 • 2017-05-15
  Upphandling av transportsamarbete pågår
  Våra 35 mottagningsanläggningar för de förpackningar som vi hämtar vid våra närmre 6 000 återvinningsstationer är utspridda över hela landet. Från dessa mottagningsanläggningar behöver materialet rege...

  Upphandling av transporter inledd
 • 2017-04-19
  Förpacknings - och Tidningsinsamlingen tar krafttag mot sopdumpning
  Trots att hushållen i Sverige är bäst i Europa (tillsammans med Belgien) när det gäller återvinning av förpackningar och tidningar, har systemet ibland kritiserats för att det är nedskräpat vid landet...

  FTI TAR KRAFTTAG MOT SOPDUMPNING

2016 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,19 kg

förpackningar av GLas

13,24 kG

förpackningar av papper

6,38 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

23,62 kG

Tidningar