FNI-entreprenör

Du som entreprenör inom avfallsbranschen är en viktig del av återvinningskedjan och kan komma att spela en ännu större roll framöver. Återvinningsstationerna har spelat huvudrollen i vårt insamlingssystem och de kommer även framöver att utgöra en viktigt grund för gemene mans möjligheter att lämna förpackningar och tidningar till återvinning.

Det ska vara lätt att göra rätt, både för individen och för de som betjänar systemen. Fler och fler kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer att satsa på fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Marknaden för fastighetsnära insamling i Sverige kommer att växa under de närmaste åren och det kan därför finnas goda möjligheter för den entreprenör som vill utöka sina marknadsandelar.

Du kan erbjuda tjänster som möter de behov och krav som finns, kan därmed höja din attraktivitet i allmänhet och som FNI-leverantör i synnerhet.Genom att teckna avtal med oss på FTI arbetar vi tillsammans med att erbjuda en utvecklad tjänst på väg mot en cirkulär ekonomi.

Läs mer om FNI

sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.