VErksamheter - Lämna här

Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar och tidningar som du använt.

Med verksamhetsförpackningar menas förpackningar som slutligen når eller hamnar hos företag, industri eller annan verksamhet. Det är endast hushåll som får lämna sina förpackningar och tidningar på landets återvinningsstationer. Dessa är inte till för verksamheter.

Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar av papper, plast och metall kan du välja att anlita en avfallsentreprenör. På hemsidan recycla.se finns en kostnadsfri tjänst som knyter ihop dig med entreprenörer i ditt närområde. Recycla.se är en privatdriven handelsplats som knyter ihop Återvinnare (Avfallslämnare) med Återvinningsföretag.

Du kan även gratis lämna din verksamhets uttjänta pappers- plast och metallförpackningar på någon av våra mottagningspunkter.

Har inga servicemeddelanden...