Ny sorteringsanläggning för plastförpackningar

Plastkretsen, en av ägarna till FTI, bygger Sveriges modernaste och största sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar. Detta kommer göra Sverige självförsörjande när det gäller sorteringskapacitet och återvinning av plastförpackningar under många år framåt.

Plastkretsen har under flera år undersökt möjligheten att bygga en sorterings- och återvinningsanläggning för plastförpackningar i landet med hög kapacitet. Storleken på anläggningen som nu byggs kommer klara av hela Sveriges behov av sortering och återvinning av plastförpackningar från både hushåll och verksamheter.

De plastförpackningar som vi på FTI samlar in från svenska hushåll behöver eftersorteras, tvättas och granuleras (bearbetning till mindre flingor) innan de kan bli nya produkter. Idag sker detta på en anläggning i Sverige samt tre anläggningar i Tyskland. Kapaciteten i Sverige är låg och detta leder till en dyr logistik och långa transporter. Vi ser därför behovet att investera i en ny sorteringsanläggning i Sverige för att möta ökningen av plastförpackningar som lämnas till återvinning. Satsningen är en del i en strävan mot en cirkulär ekonomi, dvs att plasten i de förpackningar som sätts på marknaden till en mycket högre grad kan materialåtervinnas. 

Var?

Lämpliga lokaler har valts ut i Motala Företagspark, tidigare Electrolux fabriksområde. Byggnation av anläggningen pågår för fullt och provdrift av anläggningen beräknas kunna ske redan i slutet av 2018.

När?

Full drift av återvinningsanläggningen kommer ske under 2019 efter att provkörning och justering av maskinerna är slutförd. Kvaliteten och återvinningsgraden kravställs att kunna öka än mer jämfört dagens nivåer och därmed möta och överträffa regeringens återvinningsmål för 2020 när det gäller plastförpackningar.

Rekrytering

De som är intresserade av att söka arbete på anläggningen bör hålla utkik på vår sida för lediga tjänster vid årsskiftet 2018/2019.

Nirsortering i anläggning