Ny Anläggning för sortering av plastförpackningar

Svensk Plaståtervinning, tidigare Plastkretsen, har byggt en ny sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar i Motala. Den ska göra Sverige självförsörjande på sorteringskapacitet och öka materialåtervinningen.

Anläggningen invigdes 28 maj och tar löpande emot material för sortering. De första leveranserna till kunder i Sverige och Europa har gått iväg i början av året.

Sorteringsanläggningen ska göra det möjligt att återvinna så mycket som möjligt av materialet och med hög kvalitet. Processen har utformats för att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas av de material som finns idag, och kan styras om för att på sikt kunna hantera nya material.

Bild från sorteringsanläggningen i Motala

Så fungerar anläggningen

Till anläggningen kommer lastbilar med plastförpackningar från alla håll i Sverige. Materialet är packat i balar för att underlätta transporten. När anläggningen är i full drift kommer den att kunna sortera 20 ton i timmen, vilket motsvarar en full lastbil.

Inne på anläggningen rivs balarna upp för att förpackningarna ska kunna sorteras en och en. De skickas sedan i ett flöde där materialet sorteras med hjälp av olika tekniker för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas.

Magneter används för att sortera ut metall som hamnat fel, en roterande trumma för att skilja stort från smått, vind för att sortera hårdplast från mjukplast, och flera optiska läsare för att finsortera förpackningarna efter materialslag. För att sorteringen ska bli så bra som möjligt passerar materialet flera gånger genom läsarna.

Materialet som kan användas som ny råvara skickas sedan vidare för balning, och övrigt går till energiåtervinning.

Flygbild över anläggningen i Motala

Fakta om anläggningen

  • Ägare: Svensk Plaståtervinning (tidigare Plastkretsen), vd Mattias Philipsson
  • Plats: Motala Företagspark
  • Yta: 14 000 kvadratmeter
  • Kapacitet (max): 120 000 ton per år
  • Antal anställda: Drygt 40 när verksamheten är i full drift. Anläggningen är helt automatiserad, styrning och övervakning görs av driftstekniker.

Bakgrund

Beslut om investering togs av Svensk Plaståtervinning i januari 2018. Satsningen gör att Sverige får en av Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. Den medför att plastförpackningar som samlats in i Sverige också kommer att sorteras i Sverige.

I området finns lokaler som tillåter utveckling av verksamheten för att, som ett möjligt nästa steg, även kunna hantera tvätt och granulering av materialet.

Svensk Plaståtervinning är en av fem ägare till FTI och ägs av Plastbranschens Informationsråd PIR, Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF.

Har inga servicemeddelanden...