Enklare, roligare och smartare återvinning

Här hittar du information om sortering, insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.

  • 2020-05-28
    FTI publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019
    Att summera 2019 innebär också att blicka framåt. Vi är mitt i en stor omställning med tillgänglighet och miljönytta som ledstjärnor för framtidens insamling och återvinning. Läs mer om detta arbete i vår års- och hållbarhetsredovisning för 2019.

  • 2020-05-15
    Ökade flöden och ökad dumpning
    Coronakrisen påverkar våra vanor och beteenden. Vi ser att mängden förpackningar på våra återvinningsstationer ökar, något som vi tror är en effekt av att många spenderar mycket tid hemma och rensar och fixar. Vi är glada över att så många fortsätter att sortera ut och återvinna i dessa tider och vi jobbar hårt för att hinna med att tömma och städa.

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2019 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...