SnabbGuide och förpackningsmanual

För att leva upp till ditt företags högt ställda hållbarhetsambitioner behöver du i dina förpackningsval ta rätt beslut av plast, tryck, lim, etiketter med mera.

Hållbarhetsambitionen innebär också att det förpackningsmaterialet som väljs ska vara efterfrågat på marknaden för återvunnet material efter att vi samlat in, sorterat och behandlat förpackningarna för återvinning.

Men vad är i så fall rätt val, och varför? Lär dig mer om bästa val via vår snabbguide, eller genom att köpa vår manual i vilken du får fördjupning och förklaring till våra riktlinjer.

Ladda ned vår snabbguidePDF

Plastförpackningar - en återvinningsmanual från FTI

Pris: 2 950 kr exklusive moms

Som kund till FTI får du ett kostnadsfritt exemplar skickat till dig – beställ via dina kundsidor.