4. Kvalitetskontroller

För att förstärka de årliga samråden med fakta genomför vi sedan 2017 Återvinningsbarometern. Det är en undersökning med syfte att ge oss och kommunerna ett faktabaserad grund för planering och utveckling.

Områden som undersökningen belyser är nöjdhet med den återvinningslösning man använder mest, förtroende för att materialet återvinns och hur mycket material som återvinns.

Återvinningsbarometern ger djupgående kunskap

Återvinningsbarometern fyller ett behov av mer djupgående kunskap om återvinning på lokal nivå i form av statistik från de som berörs, det vill säga de som bor och använder insamlingssystemet i den aktuella kommunen.

Resultaten ger oss och kommunen de fakta som behövs för att kunna identifiera, genomföra och följa upp förbättringsområden.

Framtagen i samarbete med kommuner

Undersökningen har tagits fram i samarbete med ett antal kommuner i SKL:s avfallsnätverk. Under projektets gång genomfördes flera piloter för att säkerställa kvaliteten på undersökningen.

Resultat ger underlag till fortsatt arbete

Utifrån resultatet ser FTI bland annat behov av att fortsatt arbeta med att öka tillgängligheten till återvinning, att öka kunskapen om vad som händer med förpackningarna man lämnar, samt att inspirera till hur man kan skapa smarta förvaringslösningar i hemmet för sin återvinning. Arbetet med att öka nöjdheten lokalt i de deltagande kommunerna följs upp i samråd.

Läs vidare

Återvinningsbarometern 

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv