2. Fastighetsnära insamling

Cirka 1,8 miljoner hushåll har idag Fastighetsnära Insamling (FNI), det motsvarar nästan 40 procent av landets hushåll. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar erbjuder möjlighet att källsortera i eller direkt anslutning till bostaden och fler kommunpolitiker tar beslut om att införa FNI även för boende i villor. En positiv trend!

Idag slängs 30 procent av förpackningarna i hushållssoporna vilket är ett resursslöseri när papper kan återvinnas upp till sju gånger, metallburkar och glasflaskor hur många gånger som helst. Tillsammans ökar vi insamlingen.

Fastighetsnära insamling, FNI

Har inga servicemeddelanden...