2. Fastighetsnära insamling

Cirka 1,8 miljoner hushåll har idag Fastighetsnära Insamling (FNI), det motsvarar nästan 40 procent av landets hushåll. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar erbjuder möjlighet att källsortera i eller direkt anslutning till bostaden och fler kommunpolitiker tar beslut om att införa FNI även för boende i villor. En positiv trend!

Idag slängs 30 procent av förpackningarna i hushållssoporna vilket är ett resursslöseri när papper kan återvinnas upp till sju gånger, metallburkar och glasflaskor hur många gånger som helst. Tillsammans ökar vi insamlingen.

Fastighetsnära insamling, FNI

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv