1. Återvinningsstationer

Vår återvinning sker, och kommer så fortsätta, genom återvinningsstationer och genom fastighetsnära insamling, FNI. Arbetet med att optimera strukturen med återvinningsstationer, var och hur tätt de är placerade fortsätter löpande.

Vi arbetar kontinuerligt med justering av våra tömnings- och städningsscheman för att hitta de mest optimala lösningarna utifrån lokala förhållanden. Vi renoverar och genomför behållarbyten samt standardhöjningar av ytor och inhägnader i linje med det som avtalats lokalt.

Mängden grovsopor och nedskräpning på återvinningsstationerna har tyvärr ökat stadigt. Sveriges hushåll är bra på att återvinna i hela landet, men några få väljer att skräpa ned. För att komma tillrätta med detta har vi startat projektet Ren Återvinning, där vi provar olika metoder för att mindre nedskräpningen av grovsopor. Projektet genomförs tillsammans med 19 utvalda kommuner. Resultaten från projektet är bra och insatserna har lett till en positiv effekt, nedskräpningen av grovsopor har minskat i samtliga kommuner på de utvalda stationerna. Vi kan även se en positiv trend i jämförelse med samma tidsperiod 2016, nedskräpningen har minskat och Sveriges hushåll är bra på att återvinna!

Har inga servicemeddelanden...