Ersättning, fastighetsnära insamling

Vi ger de avfallsentreprenörer vi har avtal med en ersättning för det material som samlas in i det fastighetsnära systemet. Ersättningen är viktbaserad så ju mer som samlas in desto högre blir ersättningen.

Gällande ersättning för återvinningsföretag som erbjuder fastighetsnära insamling. Ersättningen gäller från 1 april 2015:

  • Pappersförpackningar (per ton): 425 kronor
  • Plastförpackningar (per ton): 500 kronor
  • Metallförpackningar (per ton): 1 400 kronor
  • Glasförpackningar (per ton): 100 kronor
  • Tidningar (per ton): 400 kronor

Är du intresserad att teckna ett FNI-avtal?

Kontakta oss på fni@ftiab.se eller 08-566 144 00

Läs vidare

Fastighetsnära insamling

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv