Vårt samarbete

Det är många som är våra samarbetspartners för att tömma behållare, städa återvinningsstationer, bala, komprimera och transportera till återvinningsanläggningar och inte minst för att omvandla använda förpackningar och tidningar till material som är attraktivt att använda istället för råmaterial vid nytillverkning.

Vår verksamhet kräver ett insamlingssystem som möjliggör för konsumenterna att återvinna dem oavsett om det sker i Ystad eller i Haparanda. Materialet ska samlas in, transporteras och processas. Dessutom ska återvinningsstationerna hållas snygga och rena.

Det är människor som arbetar tillsammans med oss för att se till att förpackningar och tidningar återvinns. De gör detta som en av många olika vardagliga uppgifter. Tillsammans är de närmare 1000 personer som arbetar för någon av våra cirka 200 olika kontrakterade samarbetsparters. Var och en av dem är en vardagshjälte.

Vi upphandlar de firmor som är våra samarbetspartners var tredje till femte år. Det möjliggör för såväl våra samarbetspartners som för oss att utveckla och förbättra arbetet och för att ta hänsyn till förändringar i omvärlden. Syftet är att se till att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan utföra det arbete som producenterna betalar oss för. Det är bra för din plånbok och det är bra för miljön.

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv