Vårt samarbete

Vi på FTI tar med glädje det uppdrag producenter som säljer en förpackad vara eller en tidning i Sverige lägger på oss, det vill säga att de ser till att de kan verka för en hållbar verksamhet och att uppfylla krav som ställs på dem. Det ansvar de tar omfattar både för sina produkter fram till försäljningen; och för den efterföljande cykeln fram till dess att produkten och dess förpackning gjort gott för miljön. Det inkluderar materialet i förpackningen och/eller tidningen återvunnits för att användas till nya produkter. Det kräver ett insamlingssystem som möjliggör för konsumenterna att återvinna dem oavsett om det sker i Ystad eller i Haparanda. Från norr till söder krävs ett nationellt insamlingssystem. Från norr till söder ska det insamlade materialet transporteras till så kallade balningsanläggningar där det sorteras och komprimeras och därifrån ska det transporteras till återvinningsanläggningar där materialet processas så det kan säljas till tillverkare som använder återvunnet material istället för råvaror ur jordskorpan. Det är tillverkare som vill undvika att utarma våra naturresurser.

Det är många som är våra samarbetspartners för att tömma behållare, städa återvinningsstationer, bala, komprimera och transportera till återvinningsanläggningar och inte minst för att omvandla använda förpackningar och tidningar till material som är attraktivt som insatsvara istället för råmaterial vid nytillverkning. Det är människor som arbetar tillsammans med oss för att se till att förpackningar och tidningar återvinns. De gör detta som en av många olika vardagliga uppgifter. Tillsammans är de närmre 1000 personer som arbetar för någon av våra cirka 200 olika kontrakterade samarbetsparters. Var och en av dem är en vardagshjälte.

Vi upphandlar de firmor som är våra samarbetspartners var tredje till femte år. Det möjliggör för såväl våra samarbetspartners som för oss att utveckla och förbättra arbetet och för att ta hänsyn till förändringar i omvärlden. Syftet är att se till att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan utföra det arbete som producenterna betalar oss för. Det är bra för din plånbok och det är bra för miljön.

Har inga servicemeddelanden...