kloka val för

företag


& samarbetspartners

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar? Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. 

Här finns också information för kommuner och fastighetsägare.

  • 2020-11-26
    nya dekaler för beställning
    Under 2020 uppdaterades vår märkning för förpackningar till en gemensam för hela Norden. Nu finns dekaler med den nya märkningen för beställning.

  • 2020-11-19
    Avtalsfrågan nu utredd
    Det är nu slutligt klargjort att avtalet som gav TMR tillgång till FTI:s återvinningsstationer upphörde den 28 februari 2020.

2019 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...