Vad ställer förpackningsförordningen för krav på producenterna?

  • Att producenten säkerställer att förbrukade förpackningar som tillförs svensk marknad samlas in och återvinns på ett miljömässigt godtagbart sätt.
  • Att producenten skall samråda med berörda kommuner om insamlingssystemet.
  • Att producenten lämnar uppgifter om mängden förpackningar som tillförts den svenska marknaden samt om insamlingsverksamheten, återvinningen och materialutnyttjandet av förpackningarna till Naturvårdsverket.
  • Att producenten kontinuerligt arbetar med förpackningsminimering

Underhållsarbete

Torsdagen 25 april kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv