Vad ställer förpackningsförordningen för krav på producenterna?

  • Att producenten säkerställer att förbrukade förpackningar som tillförs svensk marknad samlas in och återvinns på ett miljömässigt godtagbart sätt.
  • Att producenten skall samråda med berörda kommuner om insamlingssystemet.
  • Att producenten lämnar uppgifter om mängden förpackningar som tillförts den svenska marknaden samt om insamlingsverksamheten, återvinningen och materialutnyttjandet av förpackningarna till Naturvårdsverket.
  • Att producenten kontinuerligt arbetar med förpackningsminimering
Har inga servicemeddelanden...