En fjärdedel sorteras fel

Vi är bra på att återvinna i Sverige. Förra året slog vi rekord i mängden förpackningar som lämnades in till återvinning. Samtidigt visar våra plockanalyser att nästan en fjärdedel sorteras fel.

35 procent av det som hamnar i metallåtervinningen hör inte hemma där. För pappersförpackningar är motsvarande siffra 17 procent och för plastförpackningar 28 procent. Det visar de plockanalyser vi genomfört på det insamlade materialet. Det rör sig om förpackningar som hamnar i fel återvinningskärl, men också om avfall som inte är förpackningar. Till exempel leksaker, batterier, elektronik, stekpannor och munskydd, som hör hemma på en återvinningscentral eller i hushållssoporna.

En av anledningarna till att mycket hamnar fel kan vara att personen tror att den här sorterat rätt, men också att felsorteringen kan ha skett utan att personen märkt det. Är du osäker på hur en förpackning ska sorteras, titta efter sorteringsinformation på förpackningen eller använd vår sorteringsguide.

Se siffrorna för plockanalysen 2020

Har inga servicemeddelanden...