Invigning av anläggning för eftersortering i Brista

Idag invigdes den anläggning i Brista där plast i hushållssopor från sju Stockholmskommuner ska eftersorteras för vidare transport till Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala. Eftersorteringens syfte och mål är att minska Co2-utsläpp och bidra till ökad cirkularitet.

Som konsument är det jätteviktigt att man fortsätter att sortera ut sina förpackningar. Det här är ett komplement för att ta hand om plast som trots allt hamnat i vanliga hushållssoporna. De plastförpackningar som sorteras ut från hushållssoporna har sämre kvalitet än de som lämnas direkt till återvinningen, så ju bättre vi konsumenter är på att sortera, desto mer kan återvinnas och bli till nya produkter.

Har inga servicemeddelanden...