Klädinsamlingen utsätts för stölder

Igår sändes Uppdrag Gransknings reportage om organiserade stölder av kläder ur klädinsamlingsbehållare. Vi vill här kort kommentera programmet då flera behållare för klädinsamling i reportaget står på eller vid FTI:s återvinningsstationer.

Vi på FTI ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar. Vi har inget ansvar för klädinsamling, men det finns i många fall behållare för klädinsamling på eller i anslutning till våra återvinningstationer. På vissa platser i landet har vi ett samarbete med utvalda biståndsaktörer för att underlätta för konsumenter att kunna lämna kläder och återvinna förpackningar och tidningar på samma plats.

Reportaget visar att det varje år stjäls kläder för miljonbelopp ur klädinsamlingsbehållarna, pengar som skulle gått till välgörenhet. Det är extremt olyckligt och vi hoppas att uppmärksamheten i programmet kan få bukt med både oseriösa aktörer och organiserade stölder. När det gäller förpackningar och tidningar, så finns inte motsvarande problematik med stora organiserade stölder, det som läggs i behållarna samlas in och transporteras vidare till återvinning.

Har inga servicemeddelanden...