Signalisten lyfter återvinning på färgstarkt sätt

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna tog för en tid sedan beslut om att lyfta återvinningen i sina fastigheter. Resultatet blev både framgångsrikt och färgsprakande.

Att källsortering är viktigt blir snabbt uppenbart när man flyttar in i en av Signalistens lägenheter. Tillsammans med nycklarna får man ett återvinningskit med information om hur källsorteringen fungerar och vilket ansvar man har som hyresgäst.

Färger som guidar i sorteringsresan
All källsortering i Signalisten följer ett gemensamt koncept, som kommer vara helt implementerat till slutet av 2021. Konceptet baseras på en färg för respektive fraktion, och med hjälp av dessa och tydlig skyltning kan man lätt sedan lätt följa med i hela sorteringsresan. Med tydliga skyltar och färgmarkeringar i golvet blir det både enkelt och pedagogiskt att hamna vid rätt kärl med sitt avfall.

- Genom klara och glada färger vill vi skapa en positiv känsla kring återvinning. Det ska vara enkelt och roligt att sortera i våra nya miljöstugor, för både vuxna och barn, säger Lisa Holmer, ansvarig för Signalistens sociala hållbarhetsarbete.

Återvinning ska vara viktigt för alla – inte bara de som jobbar med miljöfrågor
Ytterligare en betydande pusselbit i arbetet har varit att lyfta källsortering och återvinning som viktiga frågor för alla anställda på Signalisten och inte enbart för de som arbetar med miljöfrågor. Genom att lyfta ämnet och låta det bli en fråga i hela organisationen blir alla medarbetare budbärare och talespersoner för återvinning, vilket har varit en del i framgången.

Beteendeförändring är ett arbete som tar tid och Signalisten arbetar kontinuerligt med uppföljning, påminnelser och tips bland annat genom olika utskick till boende. En viktig utgångspunkt är att inte komma med pekpinnar, utan att vägleda genom att visa på möjligheterna som finns och vad man får göra.

- Vi tycker att Signalisten är ett strålande exempel på hur man som fastighetsägare kan arbeta framgångsrikt med bostadsnära insamling. Enkelheten, tydligheten och tonaliteten tror jag är en stor del av framgången. Att jobba med positiva budskap och arbeta med uppföljning på ett sätt som visar att det som man som enskild individ bidrar med faktiskt gör skillnad vet vi fungerar i andra sammanhang. Nu hoppas vi att flera får upp ögonen för det här framgångsrika sättet att jobba och tar efter, säger Ulrika Eliason, produktchef för FNI på FTI.


Läs mer om Signalisten och andra fina exempel på fastighetsnära insamling här

Har inga servicemeddelanden...