2020-07-01

Ny märkning för förpackningar

Den första juli uppdateras vår märkning för förpackningar till en gemensam för hela Norden. Färgerna för de olika materialslagen uppdateras, och störst förändring blir det för plast som går från orange till lila.

Tanken är som tidigare, att märkningen ska finnas både på förpackningar och återvinningskärl för att underlätta för konsumenter att sortera rätt.

Märkningen är en del av ett större system där avfallsbranschen i Norden beslutat om ett gemensamt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och de som producerar förpackningar. Märkningen utgår från piktogram som arbetades från i Danmark under 2015. Dessa innefattar både piktogram för kommunala avfallsfraktioner och för förpackningar.

Implementering av den uppdaterade märkningen kommer att ske succesivt från och med juli 2020.

För dig som är producent finns de nya piktogrammen att ladda ner här

Piktogram för förpackningar
Har inga servicemeddelanden...