Aktuella avgifter

Från 1 januari 2021 gäller följande förpackningsavgifter. Avgifterna för 2022 ligger kvar på 2021 års nivåer, idagsläget finns inga planerade förändringar av avgifterna.

Alla företag betalar en årsavgift på 1 500 kr, inklusive licensavgift för Gröna Punkten. Därtill kommer förpackningsavgifter baserade på redovisade kilo (kg). Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Lägsta belopp att betala är fastställt till 2 000 kr per kalenderår, inklusive års- och Gröna Punkten-avgift, exklusive moms.


Avgifter för dig som redovisar månadsvis eller kvartalsvis


Avgiftstabell för årsredovisare

*Avgifterna gäller från och med 1 januari 2021 och avser helår 2021
**Avgifterna gäller från och med 1 oktober 2020 och avser helår 2021

Schablonavgifter

För dig som tidigare betalat en fast schablonavgift till oss gäller nya regler från 2021. Från och med januari 2021 behöver ni redovisa förpackningsvolymer till oss kvartalsvis och första redovisningstillfället blir i slutet av april 2021. Berörda har eller kommer inom kort att få brev med mer information.

Betalning

Betala till FTI på bankgiro: 5911-6871

Swift code: HANDSESS
IBAN code: SE91 6000 0000 0002 9699 0302

Observera att samtliga priser är exklusive moms.


Har inga servicemeddelanden...