Så här förbereder vi oss

I väntan på beslut jobbar vi i ett flertal projekt för att förbereda för att kunna genomföra implementering av det kommande insamlingssystemet på ett strukturerat och väl genomarbetat sätt.

Högsta prioritet har de tre projekt som är kopplade till befintlig FNI:

- Det handlar om att ta tillvara på det vi redan har när det gäller FNI för flerfamiljshus och småhus-FNI, men samtidigt göra de anpassningar som krävs till den nya lagstiftningen. Det är fokus på såväl praktiska som avtalsmässiga aspekter, och målsättningen är att det vid årsskiftet ska finnas nya avtal på plats för de som vi idag har FNI-avtal med, både för småhus och flerbostadshus, berättar Ulrika Eliason, som tillsammans med Magnus Örnborg driver projekten kring hantering av befintlig FNI.

- Parallellt med detta drivs också ett projekt kring hur vi ska lösa hushållens skrymmande förpackningar, mindre verksamheters egen inlämning av förpackningar samt omlastningsplatser för insamlat FNI-material, fortsätter Ulrika.

Förutom detta drivs det också ett projekt kring utbygganden av kommande småhus-FNI. Utrullningsplanen sträcker sig över ett flertal år och som innefattar allt ifrån etablering, avtal, kalkyler, budget, system till frågor kring samarbetsformer, framtida samråd och återkoppling till hushållen.

Kommunikation drivs som eget projekt

Kommunikation ingår som en självklar del i alla projekt, men hanteras också i form av ett eget projekt. Skälet till det är att vi ser att vi behöver göra stora satsningar på kommunikation till konsumenter, kommuner och fastighetsägare för att öka kunskapen och skapa förutsättningar för ett förändrat och förbättrat återvinningsbeteende. Vi arbetar här utifrån den samverkansplattform som vi har tillsammans med Avfall Sverige och SKR och fokus ligger på att få fram färdiga format för kommunikation till medborgare som kan användas av er i kommunerna. I projektet ingår också information om vårt erbjudande till berörda parter och att informera om FTI:s arbete med att implementera vårt framtida insamlingssystem.

I väntan på besked

Vi vet ännu inte hur tidsramarna ser ut. Naturvårdsverket meddelade i samband med beslut om avslag att de har för avsikt att redovisa behov av förändringar i en skrivelse till regeringen inom kort. Hur processen framåt ser ut vet vi i dagsläget inte, men vi hoppas får en klarare bild inom de närmaste veckorna och jobbar på framåt med det vi kan under tiden.

Har du frågor om något kopplat till våra pågående projekt?

Hör gärna av dig via mejl till fni@ftiab.se så ser vi till att din fråga hamnar rätt.

Har inga servicemeddelanden...