Avfallsportalen sopor.nu

Information om annat avfall än förpackningar och tidningar hittar du på avfallsportalen sopor.nu.

Sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, Avfall Sverige, El-Kretsen, Recipo och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Syftet med portalen är att samla saklig och objektiv information om olika sorters avfall på ett ställe för att göra informationen mer tillgänglig för konsumenten.

På portalen hittar du också länkar till webbsidor om återvinning som många av Sveriges kommuner har publicerat. Där finns information om hur soporna ska hanteras och var du kan lämna dem.

Sopor.nu

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv