Förpackningsredovisning

Vilka förpackningsslag ska redovisas till FTI?

Endast mängden av förpackningar av plast, metall, papper (inkl kartong, wellpapp) redovisas till FTI.

Förpackningar av andra materialslag samt de burkar och flaskor som omfattas av pantsystemet hanteras av följande organisationer:

Materialslag

Ansvarigt företag

Webb-adress

Glasförpackningar

Svensk GlasÅtervinning

www.glasatervinning.se

Träförpackningar

Svenskt Returträ

www.svenskttra.se

Pantsystemet för burkar och PET

Returpack

www.returpack.se

Hushålls- eller verksamhetsförpackning?

Många upplever att det är knepigt att avgöra om man ska redovisa sina förpackningar som hushållsförpackning eller verksamhetsförpackning. Det som avgör är frågan var förpackningen hamnar i slutändan. Är det oklart vem som är slutkund (om det är hushåll eller verksamhet) ska förpackningen klassas som hushållsförpackning.

Är det en förpackning som slutligen hamnar hos en konsument eller hushåll, ska förpackningen redovisas som hushållsförpackning - även om varan kanske säljs i flera led innan den hamnar i butiken där konsumenten köper produkten.

Många tror att då man säljer en vara till en grossist ska förpackningen redovisas som verksamhetsförpackningar men så behöver det alltså inte vara.

De förpackningar som sorteras ut för återvinning av företag, industri eller annan verksamhet klassas som verksamhetsförpackningar.

Import/införsel

Redovisa all import/införsel från utlandet. Med detta menar vi alla direktinköp från utlandet, det vill säga när den utländska leverantören fakturerar er. (I undantagsfall förekommer det att utländska företag är anslutna till FTI och redovisar för sina förpackningar.)

Vid import/införsel redovisar du för alla förpackningar runt varorna, såväl ytter- som innerförpackningar. Det gäller även de förpackningar som blir avfall hos er.

Egen förbrukning

Redovisa för alla förpackningar och emballage som ni köper in och använder för egen inpackning, fyllning eller ompackning. Det finns dock några undantag, se Redovisa inte följande

Informationsmaterial

Att redovisa förpackningsmängderPDF (pdf)

Förpackningsmaterial och redovisningskategorierPDF (pdf)

ServiceförpackningarPDF (pdf)

Vill du ha stöd när det gäller redovisning?

Vi finns här för dig och kan stötta er när det gäller att besluta kring lämplig schablonmodell. För företag som har större mängder importartiklar kan FTI:s stickprovsmodell tillämpas. Kontakta våra kundansvariga för hjälp med vad som passar ditt företag. 

Har inga servicemeddelanden...