Aktuella avgifter

Alla företag betalar en årsavgift på 1 500 kr, inklusive Gröna Punkten-avgift. Därtill kommer förpackningsavgifter baserade på redovisade kilo (kg), med undantag för fasta schabloner. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Lägsta belopp att betala är fastställt till 2 000 kr per kalenderår, inklusive års- och Gröna Punkten-avgift, exklusive moms.

Från 1 januari 2020 gäller följande förpackningsavgifter:

Avgifter 2020

Schablonavgifter

För dig som får fakturor med schablonavgifter en gång per år av FTI, gäller följande:

  • De fasta schablonerna kvarstår på 2 000 kronor, 4 000 kronor alternativt 8 500 kronor per år (inklusive årsavgiften).
  • Dessa gäller om de faktiska mängderna förpackningsvolymer omräknat till förpackningsavgifter underskrider schablonerna ovan.

För de som redovisar en gång per år, sk Årsredovisare, gäller följande:

  • Förpackningsvolymer för år 2020, redovisas senast 25 januari 2021.

Från och med december 2019 kan vi inte längre medge fasta schabloner för kunder som inte haft det tidigare. Anledningen är att en producent, från och med år 2022, har en skyldighet att senast den 31 mars varje år, lämna en rapport till Naturvårdsverket som ska innehålla uppgift om den mängd förpackningar som producenten har tillhandahållit eller släppt ut på den svenska marknaden under det närmast föregående året.

Mer information hittar du i Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 73§.

FTI har ansökt hos Naturvårdsverket om tillstånd för att kunna agera som ombud åt sina kunder och rapportera i stället för dem. Som det ser ut i dag, ska rapporteringen ske i kilon, även om den görs av producenten.

I avvaktan på slutgiltigt besked gällande redovisningen från Naturvårdsverket, får de av våra kunder som idag betalar en fast årlig schablonavgift ha den kvar. Vi återkommer med uppdaterad information så fort den blir tillgänglig.

Betalning

Betala till FTI på bankgiro: 5911-6871

Swift code: HANDSESS
IBAN code: SE91 6000 0000 0002 9699 0302

Observera att samtliga priser är exklusive moms.

Har du frågor om avgifter för 2020?

Här har vi samlat frågor och svar

Har inga servicemeddelanden...