Märk dina förpackningar

Vår märkning för förpackningar och tidningar har uppdaterats för att bli ännu tydligare. Märkningen är utformad så att samma symbol ska finnas på både förpackningar och på kärl i miljörum eller på återvinningsstationer. Allt för att underlätta för konsumenterna att sortera rätt. 

Tanken är att ha en enhetlig märkning som fungerar som en röd tråd genom hela återvinningsresan.

Tillgång till piktogram

Piktogram för att märka förpackningar får du tillgång till genom att mejla kund@ftiab.se.

Hänvisa också gärna på förpackningen till www.ftiab.se för mer information om återvinning.

Gemensam nordisk märkning kommer under 2020

I slutet på oktober 2019 meddelade Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, att de tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark tagit beslut om att införa en gemensam nordisk märkning för avfall. Grunden är piktogram som arbetades fram i Danmark under 2015 och som både innefattar piktogram för kommunala avfallsfraktioner och för förpackningar.

Piktogrammen liknar våra och vi ser fördelar med en nordisk märkning

- Så fort vi fick kännedom att man fattat beslut om en gemensam märkning valde vi att pausa vår process. Piktogrammen liknar på många sätt de vi har, och vi ser såklart fördelar med en nordisk märkning. När vi började uppdatera vårt märkningssystem undersökte vi möjligheten till samarbeten med andra länder, men då hade vi inte alla organisationer med oss. Nu när det finns ett sådant beslut väljer vi att pausa utrullningen för att undersöka vad det innebär för oss och för producenterna, säger Anette Löhnn, marknadschef på FTI.

I Danmark har den nya märkningen nu börjat komma ut på förpackningar. Avfall Norge kommer att implementera de nya piktogrammen från februari 2020 och Avfall Sveriges plan är att anpassa piktogrammen efter svenska förutsättningar under våren 2020, och börja implementationen till sommaren.

Vi jobbar med den nya märkningen - men den tidigare går fint att använda så länge

- Vi är med och jobbar tillsammans med Avfall Sverige kring den nya nordiska märkning, för att säkerställa att den även kommer att fungera att använda på förpackningar fullt ut. När det gäller vår existerande märkning så ser vi inga som helst problem med att producenter använder det märkningskoncept som vi tagit fram innan den nya märkningen är på plats. Från konsumentperspektiv fungerar det som finns framtaget idag. Det är dock viktigt att man är medveten om att en nordisk märkning kan komma inom kort. Vi kommer nu att undersöka det här noggrant och se till att hålla alla berörda informerade om utvecklingen, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Bild på piktogram i existerande märkning
Har inga servicemeddelanden...