Nya förordningar ger utökat producentansvar

I juni 2018 beslutade regeringen om två nya förordningar för producentansvaret, en för förpackningar och en för returpapper. Målet med de nya förordningarna är att uppnå högre materialutnyttjandegrader.

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM PRODUCENT

De nya förordningarna innebär en rad förändringar för dig som producent. En ny producentdefinition, och nya och förändrade ansvar kring rapportering av insamlat material respektive satt på marknaden är ett par av de viktigaste punkterna för dig att känna till.

Justering av producentdefinitionen syftar till att tydliggöra vem som är producent och omfattas av producentansvaret. Den nya definitionen innebär att den som för in en förpackad vara till Sverige, den som tillverkar en förpackning i Sverige eller för in en förpackning i Sverige alternativt den som fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hantering av en vara numera räknas som producent. Den nya definitionen gäller men kommer inte vara fullt ut implementerad förrän 1 januari 2021.

Den kanske största förändringen inom ramen för de nya lagkraven är hur rapportering av såväl insamlat material som material satt på marknad ska gå till. Här sker en ansvarsförskjutning jämfört med idag.

Som enskild producent kommer du, att på årlig basis, vara skyldig att rapportera om mängden förpackningar som satts på marknaden. Rapporteringen till Naturvårdsverket ska ske senast den 31 mars årligen med start 2022. Det innebär att det första år som redovisas alltså är 2021.

Du behöver också betala en årlig tillsynsavgifter till Naturvårdsverket från januari 2021. Rapporteringen kommer att ske digitalt, och Naturvårdsverket håller nu på att bygga upp systemet. Som producent ska du kunna registrera dig i systemet från januari 2021.

RAPPORTERING GENOM OSS SOM OMBUD

Som kund till oss vill vi stötta dig i den förändring som du står inför på alla sätt vi kan. Du kommer framöver ha möjlighet att avtala med oss om att vara ombud för dig och hantera din rapportering till Naturvårdsverket. Vi återkommer med mer information kring hur ombudsavtalen kommer att se ut lite längre fram.

VI FINNS HÄR FÖR DIG

Som kund till oss finns vi här för dig och ditt företag. Vi har erfarenhet och gedigen kunskap om insamlings- och återvinningsprocesser och som ansluten till oss säkerställer vi att ni uppfyller ert producentansvar fullt ut - idag och imorgon!

Tveka inte att kontakta din kundansvarig eller någon annan hos oss om du har frågor eller funderingar kring förpackningsdesign, producentansvaret eller processerna kopplade till det.


Har inga servicemeddelanden...