FTI:s lösning - förändringar inför ansökan

Den 31 mars lämnar vi in vår ansökan om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem till Naturvårdsverket. Vägen fram dit är otroligt intensiv och samrådsprocessen med kommunerna mycket värdefull. I februari beslutade vi att göra en förändring i vår planerade lösning och hämta även glasförpackningar fastighetsnära.

NY INRIKTNING MED TVÅ DELAR

Vårt tidigare förslag byggde på att vi ville gå mot 100 procent fastighetsnära insamling (FNI) för metall-, pappers- och plastförpackningar samt satsa på en kvartersnära lösning med uppåt 2200 nya singelstationer för glasförpackningar och tidningar. Ambitionen med förslaget var att optimera miljönyttan och satsa på de materialslag där behoven är störst, och där en förändring ger mest nytta.

Nu har vi tagit en ny inriktning som i sin tur har två delar. För fyra materialslag – metall-, pappers-, plast- och glasförpackningar – har man beslutat att gå mot 100 procent FNI. Det femte materialslaget, tidningar, som omfattas av en annan förordning, kommer Pressretur att ansvara för.

VÄRDEFULLA INSPEL UNDER SAMRÅD

Den nya inriktningen har delvis att göra med de inspel vi fått i samråd med kommuner. Vi kunde i februari konstatera att vissa kommuner varit nöjda med FTI:s förslag. Andra har haft invändningar – och de har nästan uteslutande handlat om den kvartersnära insamlingen av glasförpackningar och tidningar.

– Ett starkt system bygger man bäst tillsammans. Forskning, utveckling och omsättning av cirkulära material kräver samarbeten i alla led av ansvarskedjan: från insamlad förpackning till återvunnen råvara, kommenterar Håkan Ohlsson, VD på FTI.

Henrik Nilsson, som projektleder FTI:s arbete med den kommande TIS-ansökan, fortsätter:

- Relationen med kommunerna är mycket viktig för oss och helt avgörande för att vi ska kunna skapa ett fungerande samarbete kring det framtida insamlingssystemet.

- Vi står fortfarande fast vid vår ståndpunkt att det är viktigt att det finns balans mellan tillgänglighet, flexibilitet och konkurrenskraft för att uppfylla maximal miljönytta och det kommer vara utgångspunkten när vi utformar det tekniska systemet för insamling av samtliga materialslag.

Har inga servicemeddelanden...