Piktogram

Vår märkning av förpackningar och tidningar ska underlätta för konsumenterna att sortera rätt. Den är utformad för att fungera både på förpackningar och på återvinningskärl.

Piktogrammen tydliggör med olika färger och grafiska illustrationer vilket materialslag som ska lämnas var.

Piktogrammen för återvinningskärl finns att hämta i vår bildbank.

Som producent får du tillgång till piktogram för att sätta på förpackningar genom att mejla till kund@ftiab.se.

Hämta färgkoder för pictogrammenPDF.

 

FTI:s piktogram för återvinningskärl och förpackningar

Vi arbetar just nu med att se över piktogrammen och förändringar kommer att ske under 2020.

Har inga servicemeddelanden...