Entreprenörer

Fastighetsnära insamling är en tjänst som upphandlas av kommunen för boende i villa, eller av fastighetsägaren för boende i lägenhet. Den avfallsentreprenör som har avtalet med kommunen eller flerbostadshuset tömmer kärlet och hämtar ditt avfall. Entreprenören, genom avtal med FTI, säkerställer sedan att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet körs till en anläggning för att återvinnas på miljöriktigt sätt.

Anslutna entreprenörer, certifierade av FTI:

A-K

Affärsverken

Ale kommun

Alingsås kommun

Allmiljö

Alvesta Renhällning AB

Aneby Renhållning AB

Avfallskonsulten i huvudstaden AB

Borlänge Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö AB

Caicla AB

Carl F AB

Carlsson & Söner

Ekdahl Miljö AB

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Fraktkedjan Väst Anläggning AB

Gästrike Återvinnare

Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten

Halmstads Energi och Miljö AB

Haparanda Renhållning AB

Härnösand Energi och Miljö AB

Hässleholm Miljö AB

JRAB

June Avfall och Miljö

Järfälla kommun

KRAB

KSRR

Karlstads Energi

Kristnehamns kommun Tekniska förvaltningen

 

L-R

Laholms kommun

Lidköpings kommun

Liselott Lööf Miljö AB

Ljusdals Renhållning

Luleå Miljöresurs AB

Lunds Renhållningsverk

Lundstams Återvinning AB

MERAB

Mats Larsson Åkeri AB

Miljö & Teknik i Kangos AB

Miljökällan AB

Motala Kommun

Möjligheternas Hus AB

Mölndals Stad

Nodra AB

Nyléns Åkeri AB

Närkefrakt

Nässjö Miljö & Återvinning

Ohlssons AB

Piteå Renhållning & Vatten AB

Priti Intressenter

RAMBO

Ragn-Sells AB

Recycling i Stockholm AB

Releave Återhämtning AB

Remondis Infinitum

Renall AB

Remondis Väst

Renova Miljö AB

Returpappercentralen i Uppsala HB

S-Ö

SRV Återvinning AB

SSAM

Suez Sverige AB

SYSAV

Sjöbo kommun

Staffanstorps kommun

Stena Recycling AB

Svensk Hushållsåtervinning

Svensk Recycling & Fastighetsservice AB

SÅM

Söderhamn Nära

Söderköping kommun

TIRAB

Tekniska Verken i Linköping AB

Telge Återvinning AB

Trelleborgs kommun

Trollhättan Energi AB

Täby Kommun

URBASER AB

Uddevalla Kraft AB

Ume Assistance AB

Vafab, Sala kommun

Veolia Recycling

Vänersborgs kommun

Västervik Miljö & Energi AB

Wadegårds Åkeri

WBAB

Wiklunds Åkeri AB

XR Miljöhantering AB

ÖGRAB

ÖKRAB

ÖSK

Har inga servicemeddelanden...