För dig som bor i småhus

Tycker du att det låter skönt att kunna lämna förbrukade förpackningar till återvinning på din egen tomt?

Det är så det kommer bli i framtiden. Från 2021 implementeras nya förordningar som i korthet säger att hämtning av förpackningar ska ske från bostadsfastighet. Det innebär i praktiken att du som bor i småhus eller fritidshus kommer få hämtning vid fastighetsgränsen framöver.

I och med den nya förordningen är det inte längre ett kommunalt beslut om din hemkommun ska ha fastighetsnära insamling vid bostaden eller ej, utan förordningsförändingen innebär att bostadsnära insamling kommer att införas över hela landet.

Vi på FTI jobbar nu för att få det tillstånd som de nya förordningar kräver för att kunna bedriva insamlingsverksamhet och har som intention att samarbeta med kommunerna när det gäller detta - allt för att det ska bli så smidigt som möjligt.

Vill du veta mer om den nya förordningen och förändringarna som är på gång?

Här hittar du mer information om hur vi jobbar framåt med den nya förordningen

Bild på villa
Har inga servicemeddelanden...