För dig som bor i småhus

Tycker du att det låter skönt att kunna lämna förbrukade förpackningar till återvinning på din egen tomt?

Tanken är att det ska bli så i framtiden. Vår ambition på FTI är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus. Vi har under en lång tid jobbat intensivt med vår ansökan om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem, vilket enligt förordningen för förpackningar (SFS 2018:1462) skulle krävas från 1 januari 2021 för att få samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Nu har förutsättningarna ändrats.

Tillståndspliktiga insamlingssystem kommer inte att införas under 2021 och skrivningarna i förordningen rörande detta ses över. Regeringen meddelade den 24 september 2020 att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tills vidare.

För FTI innebär beslutet att vårt insamlingssystem med ca 5000 återvinningsstationer samt den bostadsnära insamling som i dag erbjuds via kommuner eller avfallsföretag tillsvidare kommer att fortsätta drivas på samma sätt som idag.

Vill du veta mer om den nya förordningen och förändringarna som är på gång?

Här hittar du mer information om hur vi jobbar framåt med den nya förordningen

Bild på villa
Har inga servicemeddelanden...