2019-12-20

Återvinningsstation tas bort i Tvååker

Återvinningsstationen vid Ica Supermarket i Tvååker, Varbergs kommun, tas bort den 20 december på markägarens begäran. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationer vid Ica Ankaret Träslövsläge, Ica Hunnestad samt vid Morups IP.

Förhoppningen har varit att kunna ha stationen kvar tills en ny station är på plats i området, men tyvärr har detta inte varit möjligt. Då markägaren hade tydliga krav på att stationen ska avlägsnas är vi tvungna att ta bort den tidigare än vi önskat. En del av orsaken till borttagandet är den nedskräpning som förekommit på stationen som stört både vår verksamhet samt butikens besökare.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det väldigt tråkigt när en återvinningsstation måste stängas. Vi beklagar att alla återvinnare i Tvååker nu får längre till närmaste återvinningstation, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Bygglov för en ny återvinningsstation söktes i maj, men beslut har ännu inte kommit för denna och det är i dagsläget osäkert när en ny station kan vara på plats.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17

jenny.randborg@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...