2019-10-31

Lövin lyfter flexibilitet och kostnadseffektivitet

I går uppmärksammades det framtida insamlingssystemet för tidningspapper i riksdagen.

Riksdagledamoten Lars Mejern Larsson (S) hade i en skriftlig fråga uttryckt oro inför regeringens planer på att i en omfattande systemförändring gå mot 100 procent hushållsnära insamling av tidningar. Förändringen riskerar, enligt Tidningsutgivarna, att höja papperspriset med uppemot 75 procent.

Oro kring framtida publicistisk mångfald

Nuvarande system, som i stora delar är uppbyggt kring återvinningsstationerna, fungerar utmärkt. I Sverige återvinns idag en bra bit över 90 procent av allt tidningspapper.
 
- Det är osannolikt att ett hushållsnära insamlande skulle kunna öka det ytterligare. Därför tycker personer i tidningsindustrin att de kostnader på mellan 5 och 10 miljarder som det nya insamlingssystemet beräknas kosta branschen är orimligt. Jag delar den oron och vill inte riskera den publicistiska mångfalden, skriver Lars Mejern Larsson i sin fråga.

Regelverk som tydliggör ansvar, men har inbyggd flexibilitet

I sitt skriftliga svar betonade ansvarig minister, Isabella Lövin (MP), att viktiga syften med de nya förordningarna på området – för förpackningar respektive tidningar/returpapper – som antogs sommaren 2018 är att göra insamlingssystemen mer lättillgängliga för konsumenterna samt att tydliggöra att det är producenterna som har ansvaret för detta.

Men hon var också noga med att peka på att det har byggts in en ganska långtgående flexibilitet i de nya regelverken:
 
- Men det fanns också kritik mot förslagen, varför regeringen valde att göra justeringar för att möjliggöra fler lösningar på mer kvartersnära insamling i stället för bostadsnära. Eftersom kraven i förordningen inte är detaljstyrande finns alla förutsättningar för de som ska tillhandahålla insamlingssystemen att utforma dem kostnadseffektivt, skriver Isabella Lövin.

FTI välkomnar klargörandet

Håkan Ohlsson, vd på FTI, välkomnar detta klargörande från ministerns sida: 

- Jag ställer mig fullt ut bakom den generella inriktningen: att producenterna ska ta ansvaret för att göra insamlingssystemen mer lättillgängliga för konsumenterna.
 
- Jag uppskattar även att hon lyfter flexibilitet och kostnadseffektivitet som viktiga aspekter i utformningen av de nya insamlingssystemen. För att kunna optimera miljönyttan, vilket måste vara den övergripande ambitionen, behöver man tänka i precis de banorna, säger Håkan Ohlsson.
 
Ansökan om att driva insamlingssystem enligt de nya förordningarna ska vara inlämnade senast 31 mars. FTI håller som bäst på att förbereda sin ansökan i en mycket omfattande samrådsprocess med Sveriges alla kommuner.

Har inga servicemeddelanden...