Frågor & Svar statistik

När presenterar FTI ny statistik för insamling och återvinning?

Insamlingsstatistiken för föregående år brukar presenteras i mars. Återvinningsstatistiken/återvinningsgraden räknas fram av Naturvårdsverket som rapporterar det vidare till oss. Det brukar tidigast ske i slutet av våren eller i början av sommaren varje år.

Blir allt som redovisas som materialåtervunnet nya produkter?

Varje år redovisar vi på FTI materialutnyttjandegraden för resp. förpackningsmaterial till Naturvårdsverket (alltså en siffra som både innehåller det som blir nya produkter och det som går till energiutvinning). Naturvårdsverket rapporterar i sin tur vidare till EU. Vi utgår alltså ifrån de instruktioner vi får från Naturvårdsverket och de EU-regler som gäller.

Från 2020 kommer mätpunkten för rapporteringen till EU att ändras, så att det som rapporteras som materialåtervinning visar det som faktiskt blir nya material.

Varför kan inte alla förpackningar materialåtervinnas?

Att alla förpackningar som kommer in till oss inte kan återvinnas till nya produkter beror bland annat på att det idag sätts förpackningar på marknaden som inte är återvinningsbara. Det finns också låg efterfrågan på återvunnet material för en del materialtyper.

För plastförpackningar är det tyvärr också så att fler än hälften av alla förpackningar hamnar i vanliga soporna och får därmed inte får chansen att bli återvunna.

Återvinningsgraden för plast är 42% men jag har hört att den faktiska siffran är lägre.

Varje år redovisar vi på FTI materialutnyttjandegraden för respektive förpackningsmaterial till Naturvårdsverket.

Enligt EU:s nuvarande regler, som Naturvårdsverket rapporterar på, innefattar materialutnyttjandegraden både det som blir nya produkter och det som går till energiutvinning. För 2018 var den siffran 42%.

Andelen plastförpackningar som idag blir till nya plastprodukter är ca 15-20 procent av de plastförpackningar som satts på marknaden av våra anslutna producenter. En av anledningarna till att siffran är låg är att allt för många plastförpackningar hamnar i soppåsen hemma.

Av de plastförpackningar svenska folket lämnar in för återvinning kan ungefär 50-55 procent sorteras hos Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala och sedan skickas vidare för återvinning.

Vad händer med material som inte kan bli till nya produkter?

Material som inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning.

Läs mer om återvinningsprocessen för de olika materialslagen.

Har inga servicemeddelanden...