Kommunportalen

Kopplat till de samråd som vi nu genomför har vi utvecklat en kommunportal där ni kommuner kan logga in, ta del av presentationer, protokoll och själva ladda upp relevant innehåll kopplat till samverkansplattformen.

Inloggningsuppgifter mailas ut en dryg vecka efter genomfört förberedande samråd till er som var med på mötet. Till de kommuner där samrådet kommer genomföras i digital form kommer mer information i separat utskick med inloggningsuppgifter under oktober månad.

Kommunportalen (länk)

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv