differentierad avgiftsstruktur för pappersförpackningar

Från och med 2020 inför vi en ny avgiftsstruktur för pappersförpackningar. Syftet är att avgiften ska spegla den faktiska kostnaden för återvinningen samt att den ska bidra till en ökad andel materialåtervinningsbara förpackningar.

Förändringen är redan genomförd för plastförpackningar och nu är det pappersförpackningarnas tur. Förändringen innebär en övergång till två avgiftsnivåer, en högre och en lägre.

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften)

Omfattar alla pappersförpackningar, inklusive wellpapp, som innehåller någon form av:

  • Plast-, vax- eller aluminiumbarriär
  • "Fönster" fästa vid pappersförpackningen
  • Våtstarkt papper som ej löses upp i vatten
  • Kompositmaterial som består av en blandning av pappersfiber och plast

Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften)

Omfattar alla pappersförpackningar, inklusive wellpapp, som består enbart av papper.

FTI:s riktlinjer för val av pappersförpackningar

Vår återvinningsmanual för pappersförpackningar guidar er i de val som behövs göras för att förpackningen ska bli så återvinningsbar som möjlig.

Har inga servicemeddelanden...