Frågor och svar för FNI-entreprenörer - insamlingssystem

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Kommer det att finnas fler än ett insamlingssystem framöver?

Enligt de nya förordningarna finns förutsättning för att flera aktörer kan söka tillstånd förutsatt att de uppfyller kraven.

Varifrån kommer insamling att ske?

Insamling ska ske i så nära anslutning till bostadsfastigheten som möjligt. Förpackningsavfallet hämtas vid fastighetsgränsen, eller från insamlingsplatser i nära anslutning till fastigheten, så kallad kvartersnära insamling.

Hur kommer insamlingen att se ut för flerbostadshus?

FTI anser att befintlig modell för FNI för flerbostadsus är väl fungerande och bör utgöra grund för kommande lösningar. Den innebär att fastighetsägaren tecknar avtal med en avfallsentreprenör som har avtal med FTI.

Hur ska förpackningsavfall från verksamheter samlas in?

Insamlingssystemet är skyldigt att ta emot förpackningsavfall från verksamheter och måste göra så utan att ta betalt för det. I dagsläget är det inte helt klart hur insamling av förpackningsavfall från verksamheter ska ske.

Vad kommer att hända med FTI:s återvinningsstationer?

Vi bedömer att behovet av återvinningsstationer kommer att finnas även framöver. De kommer därför att finnas kvar i viss omfattning, men anpassas efter hur användningen påverkas av utbyggnaden av fastighets- och kvartersnära insamling.

Får fastighetsägaren tacka nej till borttransport?

Som förodningen är skriven ska det till synnerliga skäl för att tacka nej till kostnadsfri borttransport.

Om inköp behöver göras för att hantera materialet på omlastningsplatsen, vem står för den kostnaden?

TIS ersätter logistiken från fastighetsgränsen, eventuella transporter inom fastigheten bekostas av/hanteras av fastighetsägaren.

Från småhus körs det till en omlastningsplats. Ingår körtiden från småhus till omlastningsplats i den kostnadsfria borttransporten?

TIS ersätter logistiken från fastighetsgränsen, eventuella transporter inom fastigheten bekostas av/hanteras av fastighetsägaren.

Arbetskostnaden på omlastningsplatsen, för personal, fordon, utrymme, för att hantera materialet, ingår det i den kostnadsfria borttransporten?

TIS ersätter logistiken från fastighetsgränsen, eventuella transporter inom fastigheten bekostas av/hanteras av fastighetsägaren.

Har inga servicemeddelanden...