Frågor och svar för FNI-entreprenörer - kostnadsfördelning - Kostnadsfördelning

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Från var i förhållande till fastigheten täcker TIS kostnaden för borttransport av material?

Förordningen idag anger att det är från fastighetsgränsen.

De administrativa kostnader som kommuner har vid införande av ett FNI-system, hur kommer den ersättningen att se ut?

Ersättningsmodellen utformas för att möta de krav som ställs; och innan regeringen kommit med klargöranden av hur producentansvaret för förpackningar ska utformas kan detaljfrågor om ersättningen inte besvaras.

När det gäller Kvartersnära Insamling, vem iordningsställer och betalar för dessa?

Om en KNI etableras på initiativ av TIS så står TIS för alla kostnader på samma sätt som på en ÅVS.

När beslut fattas om ersättningsnivån, vägs då kommuners kostnader för kundtjänst, administration, information och dylikt in?

Ja, det är den hypotes FTI arbetat efter.

Vad kommer att ingå i den ersättning som FTI kommer att betala ut till sina entreprenörer?

FTI fortsätter betala ersättning till entreprenörer enligt nuvarande upplägg; men hur ersättningen ändras framöver är oklart innan regeringen kommit med klargörandet av hur producentansvar för förpackningar ska utformas.

Har inga servicemeddelanden...