Frågor och svar för kommuner - kostnadsfördelning

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in kring kostnadsfördelning. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Från var i förhållande till fastigheten täcker TIS kostnaden för borttransport av material?

Det är från fastighetsgränsen, eventuella transporter inom fastigheten bekostas av och hanteras av fastighetsägaren.

Vad kommer FTI erbjuda kommunerna i FNI-ersättning?

Vi ska ersätta en marknadsmässig kostnad för borttransport.

De administrativa kostnader som kommuner har vid införande av ett FNI-system, hur kommer den ersättningen att se ut?

TIS kommer att ta faktiska kostnader för implemetering av ett insamlingsystem.

Om kommunen har genomfört en upphandling som visar på kostnaden för villa-FNI, kommer vi att ta över den kostnaden?

TIS kommer att ta faktiska kostnader för implemetering av ett insamlingsystem.

Om kommunen har en entreprenad som löper en längre tid, vem tar kostnaden för att lösa den entreprenaden om vi i den kommunen vill erbjuda kostnadsfri borttransport?

Avtalstid för innevarande entreprenader kommer att diskuteras efter att ansökan är inskickad till Naturvårdsverket.

Kommer dagens system med uppföljning av entreprenörernas snittvikter att upphöra i och med nya förordningarna?

Nej sannolikt inte, vi kommer behöva säkerställa att det är material från hushållen som kommer in. Exakt hur det kommer att fungera återkommer vi om.

Kommer vi fortsätta betala ut en separat FNI-ersättning för materialet som motsvarar materialvärdet, såsom det funkar idag?

Dagens FNI-ersättning, som är en materialersättning kommer utgå. TIS ska ersätta skälig och marknadsmässig kostnad för borttransport.

På vilket sätt vill ni att kommuner med villa-FNI återkopplar sina kostnader för förpackningar idag?

Vi har tagit in information om kostnader för småhus FNI och har det med oss i processen.

Om en kommun eller entreprenör kan påvisa att de har en högre kostnad för att hantera förpackningar, kommer vi att betala dem den ersättningen?

Vi ska ersätta en marknadsmässig kostnad för borttransport.

Om FTI:s anläggningar inte kan ta emot materialet, pga för mycket material på sin anläggning, vem står för extrakostnaden som blir om entreprenören tvingas köra till annan anläggning som ligger längre bort?

FTI avser att ersätta skälig och marknadsmässig kostnad för borttransport.
Detta kan inkludera merkostnader från tid till annan.

Har inga servicemeddelanden...