Frågor och svar för fastighetsägare

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt. På underliggande sidor hittar du frågor och svar grupperade kring andra ämnen/områden.

Vem får hantera producentansvarsmaterial, det vill säga förpackningsavfall från hushåll?

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall från hushåll. Tillståndsplikten börjar gälla den 1 januari 2021.

Vad menas med bostadsfastighet?

Det finns ingen vedertagen definition av ”bostadsfastighet”, men vi gör bedömningen att det som avses är en- och tvåfamiljshus samt övriga hus som till övervägande del av året används som bostad, samt att fritidshus i de flesta fall, ska inkluderas.

Vem har informationsansvar gentemot hushållen?

Informationsansvaret är delat mellan kommunerna och insamlingssystemet. Båda ansvarar för att informera hushållen om skyldigheten att sortera. Kommunerna ska sedan informera om hur de ska gå tillväga, om vilka insamlingssystem som är tillgängliga medan systemet ska informera om syftet med materialutnyttjande samt vilka möjligheter det medför för olika förpackningsmaterial.

Vad menas med de vanligast förekommande alternativt vanligaste materialslagen?

Med de ”vanligast förekommande” materialslagen alternativt ”vanligaste” menas här förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Vad är "skrymmande sällanförpackning"?

Enligt Naturvårdsverket är det förpackningar som normalt förekommer sällan i hushåll, exempelvis förpackningar till större produkter såsom TV, Kylskåp mm.

Kommer vårt system att vara tvingande för småhus eller finns det möjlighet att välja bort?

Som förodningen är skriven ska det till synnerliga skäl för att tacka nej till kostnadsfri borttransport.

Hur gör jag som fastighetsägare för att komma igång med FNI?

Du fyller i en intresseanmälan på vår webbplats. Då kommer du enkelt och utan kostnad i kontakt med en avfallsentreprenör som kan hjälpa dig på vägen

Har inga servicemeddelanden...