Frågor och svar för fastighetsägare

FTI:s ambition är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus. Vi har under en lång tid jobbat intensivt med vår ansökan om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem, vilket enligt förordningen för förpackningar (SFS 2018:1462) skulle krävas från 1 januari 2021 för att få samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Nu har förutsättningarna ändrats. Tillståndspliktiga insamlingssystem kommer inte att införas under 2021 och skrivningarna i förordningen rörande detta ses över. Regeringen meddelade den 24 september 2020 att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tills vidare.

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt. På underliggande sidor hittar du frågor och svar grupperade kring andra ämnen/områden.

Vem får hantera producentansvarsmaterial, det vill säga förpackningsavfall från hushåll?

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall från hushåll. Tillståndsplikten kommer, enligt vad vi vet idag, införas med start 2023.

Vad menas med bostadsfastighet?

Det finns ingen vedertagen definition av ”bostadsfastighet”, men vi gör bedömningen att det som avses är en- och tvåfamiljshus samt övriga hus som till övervägande del av året används som bostad, samt att fritidshus i de flesta fall, ska inkluderas.

Vem har informationsansvar gentemot hushållen?

Informationsansvaret är delat mellan kommunerna och insamlingssystemet. Båda ansvarar för att informera hushållen om skyldigheten att sortera. Kommunerna ska sedan informera om hur de ska gå tillväga, om vilka insamlingssystem som är tillgängliga medan systemet ska informera om syftet med materialutnyttjande samt vilka möjligheter det medför för olika förpackningsmaterial.

Vad menas med de vanligast förekommande alternativt vanligaste materialslagen?

Med de ”vanligast förekommande” materialslagen alternativt ”vanligaste” menas här förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Vad är "skrymmande sällanförpackning"?

Enligt Naturvårdsverket är det förpackningar som normalt förekommer sällan i hushåll, exempelvis förpackningar till större produkter såsom TV, Kylskåp mm.

Kommer vårt system att vara tvingande för bostadsfastigheter eller finns det möjlighet att välja bort?

Som förodningen är skriven ska det till synnerliga skäl för att tacka nej till kostnadsfri borttransport.

Hur gör jag som fastighetsägare för att komma igång med FNI?

Du fyller i en intresseanmälan på vår webbplats. Då kommer du enkelt och utan kostnad i kontakt med en avfallsentreprenör som vi på FTI har avtal med och som kan hjälpa dig på vägen.

Har inga servicemeddelanden...