Vår vägledning till de nya förordningarna

I juni 2018 beslutade regeringen att utfärda två nya förordningar gällande producentansvar för förpackningar och returpapper. (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463). I samband med detta genomfördes förändringar i avfallsförordningen (SFS 2011:927). Dessutom föreslogs förändringar i miljöbalken. De nya förordningarna införs successivt med start 1 januari 2019, men under perioden fram till den 1 januari 2021 lyder insamlingssystem under nuvarande förordningar.

De nya förordningarna har sedan de offentliggjordes väckt många frågor, inte minst bland FTI:s intressenter.

Det är vår förhoppning att FTI: sammanfattning av förordningarna ska underlätta samarbetet intressenter emellan samt främja utvecklingen av ett insamlingssystem med kapacitet att nå målen om en ökad materialåtervinning.

För den som vill ta del av bakomliggande skrivningar i de nya förordningarna, är det främst paragraf 43-75, det vill säga de som behandlar lämpligt insamlingssystem, som ligger till grund för denna vägledning.

Vår vägledning till de nya förordningarnaPDF (pdf)

 

Relaterade dokument:

FTI:s synpunkter avseende Naturvårdsverkets utkast till vägledningPDF

Beräkning av kostnader och miljönytta med fastighetsnära insamlingPDF

Har inga servicemeddelanden...