Vår vägledning till de nya förordningarna

De nya förordningarna har sedan de offentliggjordes väckt många frågor, inte minst bland FTI:s intressenter.

Det är vår förhoppning att FTI: sammanfattning av förordningarna ska underlätta samarbetet intressenter emellan samt främja utvecklingen av ett insamlingssystem med kapacitet att nå målen om en ökad materialåtervinning.

För den som vill ta del av bakomliggande skrivningar i de nya förordningarna, är det främst paragraf 43-75, det vill säga de som behandlar lämpligt insamlingssystem, som ligger till grund för denna vägledning.

Vår vägledning till de nya förordningarnaPDF (pdf)

Underhållsarbete

Torsdagen 18 juli kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv