Framtidens insamlingssystem

FTI:s ambition är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus. Vi lyder under förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2018:1462) som också ligger till grund för vår verksamhet.

Den förordning om producentansvar som beslutades 2018 och som innehöll att tillståndspliktiga insamlingssystem skulle införas 2021 har senarelagts av regeringen. I samband med detta tillsatte Miljödepartementet en utredning för hur producentansvaret för utformas från och med 2023, vilket FTI stöttar.

Utgångspunkten för utredningen är att man ska fokusera på vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå materialåtervinningsmålen. Vi på FTI är självklart öppna för att bistå Miljödepartementet i deras arbete på alla sätt vi kan.

Två förslag i utredningen

Utredningen ska bland annat presentera två olika förslag. Ett där producenterna ska fortsätta driva insamlingen, och ett där kommunerna ska driva insamlingen och producenterna står för kostnaden. FTI har tidigare sagt nej till ett kommunalt ansvar under de förutsättningar som gällt hittills. Denna uppfattning har vi nu reviderat. Givet ett antal villkor så ser vi förutsättningar för ett kommunalt ansvar, men det förutsätter acceptans för ett grundsystem med villkor om materialkvalitet och materialkvantitet.

Enligt Miljödepartementet kommer en ny reviderad förordning, baserad på utredningens arbete, om producentansvar för förpackningar sannolikt att beslutas om under första halvan av 2022.

Mer om utredningen.

INSAMLING AV TIDNINGAR FLYTTAS TILL KOMMUNERNA 2022

I januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamlingen flyttas då över till sveriges kommuner efter att tidigare legat hos Pressretur.FTI har en dialog med kommunerna för att säkerställa fortsatt hög återvinning och att övergången blir så smidig som möjligt för både kommun och konsument. Under hela 2021 kommer insamling och återvinning av tidningar och returpapper att ske precis som tidigare.

Mer om förändringen i ansvaret av insamling för returpapper

Har inga servicemeddelanden...