Framtidens insamlingssystem

FTI:s ambition är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus. Vi lyder under förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2018:1462) som också ligger till grund för vår verksamhet.

Den förordning om producentansvar som beslutades 2018 och som innehöll att tillståndspliktiga insamlingssystem skulle införas 2021 har senarelagts av regeringen. I början av februari 2021 meddelade Miljödepartementet att de ska genomföra en så kallad bokstavsutredning, som har uppdraget att ge förslag på den lagstiftning som behövs för att genomföra EU:s reviderade avfallsdirektiv och även att i grunden se över gällande bestämmelser om producentansvar för förpackningar. Utgångspunkten för utredningen är att man ska fokusera på vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå materialåtervinningsmålen. Vi på FTI är självklart öppna för att bistå Miljödepartementet i deras arbete på alla sätt vi kan.

Enligt Miljödepartementet kommer en ny reviderad förordning, baserad på utredningens arbete, om producentansvar för förpackningar sannolikt att beslutas om under våren 2022.

Läs mer om utredningen här.

INSAMLING AV TIDNINGAR FLYTTAS TILL KOMMUNERNA 2022

I januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamlingen flyttas då över från Pressretur till Sveriges kommuner. FTI och Pressretur vill samarbeta med kommunerna för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.

Pressretur AB ansvarar idag, under förordningen om producentansvar för returpapper, för insamling av tidningar och returpapper och samarbetar med FTI kring konsumentfrågor och platser för behållare på återvinningsstationerna. Återvinning av materialet sker huvudsakligen vid svenska pappersbruk och återvinningsgraden är över 90%. Under hela 2021 kommer insamling och återvinning av tidningar och returpapper att ske precis som tidigare.

FTI och Pressretur har tagit fram ett förslag för hur kommunerna kan nyttja befintligt insamlingssystem för returpapper, och nu inväntar vi återkoppling från Avfall Sverige och SKR kring detta.

Regeringens beslut finns att läsa här.

Har inga servicemeddelanden...