TIS-projektet

Från och med den 1 januari 2021 krävs det tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningsavfall. Det innebär nya, fler och högre krav på FTI:s verksamhet för att kunna ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). För FTI:s del kommer arbetet att bedrivas inom ramen för TIS-projektet. 

Logo för TIS-projektet

I juni 2018 beslutade regeringen att utfärda två nya förordningar gällande producentansvar för förpackningar och returpapper. (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463). I samband med detta genomfördes förändringar i avfallsförordningen (SFS 2011:927). Dessutom föreslogs förändringar i miljöbalken. De nya förordningarna införs successivt med start 1 januari 2019, men under perioden fram till den 1 januari 2021 lyder insamlingssystem under nuvarande förordningar.

Frågorna är många. Tanken med denna sida är att löpande publicera information om de framsteg som görs i arbetet inom TIS-projektet.
 

Relaterade dokument:

FTI:s synpunkter avseende Naturvårdsverkets utkast till vägledningPDF

Beräkning av kostnader och miljönytta med fastighetsnära insamlingPDF

Glasåtervinning och påverkan av ökad fastighetsnära insamlingPDF

Underhållsarbete

Torsdagen 18 juli kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv