2019-01-07

INSAMLINGSSTATISTIK PRESENTERAS 26 februari

Återvinningsåret 2018 är över. Nu håller vi som bäst på att sammanställa insamlingsstatistiken från våra återvinningsstationer och från de cirka 1,8 miljoner hushåll som har avtal med oss om fastighetsinsamling av förpackningar och tidningar. Den 26 februari presenteras insamlingsresultat per kommun.

Som en viktig del vid beräkningen av hur duktiga vi i Sverige är på att återvinna förpackningar och tidningar redovisar vi på FTI föregående års insamlingsresultat i månadsskiftet februari/mars. Så även i år. Nu håller vi som bäst på att sammanställa rapporteringen och kvalitetssäkra resultatet per kommun. Den 26 februari presenterar vi resultatet.

Insamlingsstatistiken ska inte förväxlas med återvinningsstatistiken, som visar den andel som materialåtervunnits av redovisade kvantiteter förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter som är anslutna till FTI. Detta resultat kommer att presenteras senare i vår.

Har inga servicemeddelanden...