Avgifter 2019

Årsavgift

Årsavgiften är 1 500 kronor per kalenderår.

Lägsta avgift för att vara ansluten till FTI är 2 000 kronor inklusive årsavgiften. Detta gäller företag som redovisar förpackningsmängder motsvarande förpackningsavgifter mindre än 500 kronor per år.

Förpackningsavgifter

Från 1 april 2019 till 31 december 2019 gäller följande förpackningsavgifter.

Avgifter 2019

Notera att från första april 2019 införs en ny avgiftsstruktur för plastförpackningar med två nivåer, se Plast (högre) och Plast (lägre) i tabellen ovan. Läs mer om den nya avgiftsstrukturen för plastförpackningar.

Schablonavgifter

För att förenkla för våra kunder och för att minska administrationen har vi tagit fram två olika varianter av schabloner. En fast schablon på tre olika nivåer beroende på mängd förpackningar och en rörlig schablon. Den rörliga schablonen har ingen begränsning i hur stora volymer förpackningar företaget har.

För dig som får fakturor med schablonavgifter en gång per år av FTI, gäller följande:

  • De fasta schablonerna kvarstår på 2 000 kronor, 4 000 kronor alternativt 8 500 kronor per år (inklusive årsavgiften).
  • Dessa gäller om de faktiska mängderna förpackningsvolymer omräknat till förpackningsavgifter underskrider schablonerna ovan.

För de som redovisar en gång per år, sk Årsredovisare, gäller följande:

  • Förpackningsvolymer för år 2019, redovisas senast 25 januari 2020 och då gäller följande avgifter:
Snittavgifter 2019

Betalning

Betala till FTI på bankgiro: 5911-6871

Swift code: HANDSESS
IBAN code: SE91 6000 0000 0002 9699 0302

Observera att samtliga priser är exklusive moms.

Har du frågor om avgifter för 2019?

Här har vi samlat frågor och svar

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv