Nya samarbetsavtal gällande transporter

Vi är nu klara med upphandlingen av samarbetspartners för transporter från balningsanläggningarna till Plastkretsens plastsorteringsanläggning i Motala, samt transporter från Motala till kunder inrikes och utrikes.

Den som vill ha ytterligare information om den avslutade upphandlingen får gärna maila till e-postadress Transport_upphandling@plastkretsen.se.

Har inga servicemeddelanden...