frågor om upphandling av kundtjänst för felanmälan

FTI:s telefonmottagning av anmälan om fel på våra återvinningsstationer sker i nära samverkan med externt kontaktcenter. Nuvarande avtal löper ut i början av 2019.

Just nu pågår därför upphandling av kontaktcenteruppdraget. Avtalets driftstart är den 7 februari 2019.

Eventuella frågor om upphandlingen skickas med e-post till annica.dahlberg@ftiab.se

Märk e-posten med "upphandling kontaktcenter" i ämnesraden

Underhållsarbete

Torsdagen 20 december kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv