7. Materialåtervinning

Svensk Plaståtervinning, en av ägarna till FTI, har byggt Sveriges modernaste och största sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar. Detta kommer att göra Sverige självförsörjande när det gäller sorteringskapacitet och återvinning av plastförpackningar under många år framåt.

Satsningen är en del i en strävan mot en cirkulär ekonomi, det vill säga att plasten i de förpackningar som sätts på marknaden till en mycket högre grad kan materialåtervinnas. Kapaciteten för sortering av plastförpackningar är låg i Sverige idag vilket leder till en dyr logistik och långa transporter när vi tidigare behövde skicka materialet till anläggningar i Tyskland. Anläggningen är placerad i Motala.

FTI arbetar även för att öka kvaliteten i insamlingsleden. Detta görs genom tydligare sorteringsanvisningar, vid våra återvinningsstationer, genom högre kvalitetskrav i våra avtal för Fastighetsnära insamling, samt att vi samarbetar med våra anläggningar för att få bättre kvalitet på materialet vi samlar in.

Sorteringsanläggningen för plastförpackningar.

Har inga servicemeddelanden...