7. Materialåtervinning

Plastkretsen, en av ägarna till FTI, bygger Sveriges modernaste och största sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar. Detta kommer att göra Sverige självförsörjande när det gäller sorteringskapacitet och återvinning av plastförpackningar under många år framåt.

Satsningen är en del i en strävan mot en cirkulär ekonomi, det vill säga att plasten i de förpackningar som sätts på marknaden till en mycket högre grad kan materialåtervinnas. Kapaciteten för sortering av plastförpackningar är låg i Sverige idag vilket leder till en dyr logistik och långa transporter när vi måste skicka materialet till anläggningar i Tyskland. Därför ser vi därför ett behov i att möta ökningen av plastförpackningar som lämnas till återvinning med investering i en ny sorteringsanläggning i Sverige. Anläggningen är placerad i Motala och beräknas vara i full drift 2019.

FTI arbetar även för att öka kvaliteten i insamlingsleden. Detta görs genom tydligare sorteringsanvisningar, vid våra återvinningsstationer, genom högre kvalitetskrav i våra avtal för Fastighetsnära insamling, samt att vi samarbetar med våra anläggningar för att få bättre kvalitet på materialet vi samlar in.

Sorteringsanläggningen för plastförpackningar.

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv