6. Återvinningsbara förpackningar

Med våra manualer vill vi ge ett verktyg för förpackningsutvecklare, inköpare och hållbarhetschefer att göra ännu smartare val av förpackningsmaterial.

 En förpackning ska gå att återvinning om och om igen. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att förpackningsval som görs i tillverkningen av nya förpackningar anpassas till den teknik som återvinningsanläggningarna använder. Dessutom bör materialet som väljs vara efterfrågat på marknaden för återvunnet material. Vår erfarenhet är att flera förpackningstillverkare söker råd om vad som är bra val och vi vill gärna dela med oss av vår kunskap.

Våra återvinningsmanualer för förpackningar finns för tre materialslag: Plastförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar.

Beställ manualen för plastförpackningar

Beställ manualen för pappersförpackningar

Beställ manualen för metallförpackningar

Har inga servicemeddelanden...