differentierad avgiftsstruktur för plastförpackningar

Från och med 1 april 2019 kommer avgiften för plastförpackningar att spegla den faktiska kostnaden för materialåtervinning. På så sätt blir avgiften ett medel för att styra utvecklingen mot ökad återvinningsbarhet.

Som producent och beställare av förpackningar har du nu möjlighet att planera för denna förändring.

Förändringen innebär en övergång till två avgiftsnivåer, en högre och en lägre.

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften)

Den omfattar alla plastförpackningar som är tillverkade i annat materialslag än de som specificeras i Avgiftsnivå 2.

Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften)

Den omfattar alla plastförpackningar som är tillverkade enligt FTI:s riktlinjer i manualen Plastförpackningar. Det vill säga:

 • Förpackningar tillverkade i våra rekommenderade plastsorter:
  - PE (Polyeten, tex LDPE, HDPE, LLDPE eller MDPE)
  - PP (Polypropen) – dock ej film
  - PET ofärgade flaskor och burkar (formblåsta förpackningar, utan pant)
  Alla material ska vara fria från fyllmedel (tex krita, talk, träfiber mm).
 • Inte är infärgade svart
 • Inte är ett laminat. Undantag för coextruderade laminat med flera skikt av samma plasttyp, samt coextruderade laminat av PP och EVOH (ej film) eller PE och EVOH. Halten EVOH får dock ej överstiga 2 vikt%. Observera att de olika skikten i dessa laminat ej får vara sammanfogade med lim/adhesiv.
 • Inte har ett tryck som täcker mer än 60% av förpackningens ytteryta.
 • Inte har en heltäckande krympetikett.

FTI:s riktlinjer för val av plaster

Tabellen visar vilka förpackningsplaster som är bäst ur återvinningsperspektiv. Tre "bockar" betyder att förpackningen är gjord av ett material som fungerar genom hela återvinningsprocessen.

Tabell anger FTI:s riktlinjer för val av plast i förpackningar.

*Material från färglösa PET-flaskor (till exempel raps- och majsolja) har en marknad, och kan därmed betraktas som återvinningsbara, till skillnad från PET-tråg och infärgade PET-flaskor.

Vill du veta mer?

För att få en första introduktion, läs vår Snabbguide. Den hittar du på samma sida där du kan beställa manualen.

Beställ manulen Plastförpackningar

Har inga servicemeddelanden...